Slot Van der Leyen

Slot Van der Leyen

Omsloten door het WATER.

Schloss von der Leyen – vroeger de Gondorfer Oberburg – was vroeger het enige slotgracht aan de Moezel.

Het kasteel werd voor het eerst genoemd in 1272. Het werd waarschijnlijk gebouwd in de 12e eeuw. In 1560 verbleven de vorsten van de Leyen hier en veranderden het kasteel in een kasteel. Deze adellijke familie was destijds de machtigste van de Moezel. In 1720 bezaten ze alleen al 275.000 wijnstokken. Hiermee deden ze hun naam eer aan. Ley betekent rots, waardoor het van de Leyens naar de meesters van de rotsen komt.

Aan het begin van de 19e eeuw werd het kasteel gedeeltelijk herbouwd in de neogotische stijl om de achteruitgang van het complex tegen te gaan.

Een echt vorstelijk uitzicht op Schloss von der Leyen is te zien vanaf de overkant van de Moezel. Het kasteel – vandaag gescheiden door de B 416 en de spoorlijnen – omvat het hoofdkasteel met het paleis en het zogenaamde nieuwe gebouw van de keurvorst Johann VI. uit de 16e eeuw. De buitenste vestingmuur bevat een gebouw met drie verdiepingen, gevolgd door het poortsysteem uit 1527.

Schloss von der Leyen werd gerestaureerd in 1907. Het herbergt het wijnmuseum en een tentoonstelling van het rijksarchief.

(Bron: website van de gemeente Kobern-Gondorf)

Hotel Haupt